Δικηγορικά Γραφεία


Παύλου Τάντη & Γεωργίου Τάντη

English Italiano

Συνεργάτες

Παύλος Φ. Τάντης

Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών

Ο Παύλος Τάντης είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004), καθώς και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1997). Μιλεί αγγλικά.

Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, στο Εργατικό Δίκαιο, στο Διοικητικό Δίκαιο και στο Ποινικό Δίκαιο. 

Γεώργιος Φ. Τάντης 

  • Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών

  • Ο Γιώργος Τάντης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καμερίνο Ιταλίας (2005). Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2014), καθώς και αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Master σε «Δίκαιο, Οικονομία & Τεχνολογίες Πληροφορικής» του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Καμερίνο (2007). Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Τμήμα Νομικών Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είναι Δικηγόρος της «ΑΕΠΙ - Ελληνικής Εταιρείας Προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.». Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Διδάσκει «Νομοθεσία Πληροφορικής», «Δίκαιο», «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», «Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας», «Ναυτασφάλιση», «Επαγγελματική Συμπεριφορά - Νομοθεσία» και «Τουριστική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, του Μητρώου Συμβούλων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Μιλεί αγγλικά και ιταλικά.

  • Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο του Διαδικτύου.

Διευθύνσεις Γραφείων      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΤΗΣ           

Καλλιπόλεως 43, Ελληνικό Αττικής, ΤΚ 167 77

     Τηλ. 210 9646830

Κιν. 6971 892933

e-mail: tantis.g@dsa.gr

ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΝΤΗΣ            

Α. Χοϊδά 5, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ΤΚ 281 00

  Τηλ. 2671 301 443

Κιν. 6975 858 442

e-mail: pavlostantis@gmail.com